Նեյրոդեգեներացիայի և նեյրոպրոտեկցիայի մեխանիզմները ողնուղեղում փորձարարական Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Կ.Ենկոյանի կարծիքը
Կ.Ենկոյան (340.96 KB)
Ընդդիմախոս Ե.Կատունինայի կարծիքը
Ե.Կատունինա (292.65 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Չավուշյան-Պապյանի կարծիքը
Վ.Չավուշյան-Պապյան (176.82 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ. Քնարյան (1.38 MB)