Մանկավարժական բուհերի ուսանողուհիների պրոֆեսիոնալ-կիրառական ֆիզիկական պատրաստության մեթոդիկան

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ա․Լ․Հակոբյանի կարծիքը
Ա․Լ․Հակոբյան (1.35 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Լ․Գրիգորյանի կարծիքը
Ա․Լ․Գրիգորյան (1.45 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (1.48 MB)