Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը՝ տարածաշրջանի հայկական թատրոնների համեմատությամբ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Մոհամմադի (999.26 KB)