Անձի՝ ցանցային մարքեթինգում ներգրավվածությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ն.Գ.Խաչատրյանի կարծիքը
Ն.Գ.Խաչատրյան (1.01 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա.Գևորգյանի կարծիքը
Ս.Ա.Գևորգյան (997.31 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (1.05 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Աղասյան (252.14 KB)