Հաշտարարի գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորող անձնային և սոցիալ-հոգեբանական գործոնները (քաղաքացիաիրավական վեճերի լուծման համատեքստում)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
2020
Ընդդիմախոս Լ.Ռ.Արամյանի կարծիքը
Լ.Ռ.Արամյան (1.15 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Ա.Սեդրակյանի կարծիքը
Ս.Ա.Սեդրակյան (807.46 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (1.4 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Մանուկյան (602.19 KB)