Հեռահար քարափշրում. միզաքարային հիվանդության բուժման բժշկա-տեխնոլոգիական նորամուծություններ և արդյունավետ կառավարում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
ՈՒրոլոգիա
ԺԴ.00.21
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված