Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 2Ա-վ2 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արարատ Գևորգի Եղիկյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի (Ա.04.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 042 Կենսաքիմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վարդուհի Հարությունի Քնարյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 023 Ֆիզիոլոգիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անահիտ Գևորգի Կարապետյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.09 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 032 Կառավարման և ավտոմատացման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հակոբ Գառնիկի Հակոբյանին տեխնիկական գիտությունների դոկտորի (Ե.13.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 061 Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գևորգ Նաիրիի Թամամյանին բժշկական գիտությունների դոկտորի (ԺԴ.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files