Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 3Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական կոնսերվատորիայի գիտական խորհրդի 24.12.2020թ. հ. 10 որոշումը.

1. Հարություն Գարեգինի Մկրտչյանին - երաժշտական արվեստ մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files