Մեղմացում արտահայտող լեզվական միջոցները (ռուսական դիվանագիտական խոսույթի նյութերի հիման վրա)

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված