Ֆունկցիոնալ և օրգանական դիսպեպսիայի տարբերակիչ ախտորոշման նոր մոտեցում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ներքին հիվանդություններ
ԺԴ.00.03
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Ն.Փաշինյանի կարծիքը
Ն.Փաշինյան (287.4 KB)
Ընդդիմախոս Է.Նազարեթյանի կարծիքը
Է.Նազարեթյան (214.35 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Գեմիլյան (447.03 KB)