Եվրոպական Միության ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության իրավական հիմնախնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Արդարադատության ակադեմիա
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Արդարադատության ակադեմիա (604.95 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Գ.Սարգսյանի կարծիքը
Ա.Գ.Սարգսյան (409.28 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Բ.Դանիելյանի կարծիքը
Գ.Բ.Դանիելյան (487.32 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Խուդոյան Գ. (602.55 KB)