Ույղուրական գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում /20-րդ դարի երկրորդ կես- 2010-ական թթ./

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Դ.Կ.Բաբայանի կարծիքը
Դ.Կ.Բաբայան (577.77 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Հարությունյանի կարծիքը
Ա.Ա.Հարությունյան (414.43 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (426.3 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Խաչատրյան Ա. (655.16 KB)