Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (438.11 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Ա.Հակոբյան (394.58 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Բայադյանի կարծիքը
Ա.Ա.Բայադյան (420.24 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Խաչատրյան Գ. (692.26 KB)