Կիմերները և սկյութները Հայկական լեռնաշխարհի արևելքում /ըստ հնագիտական տվյալների/

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հնագիտություն
Է.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Օ.Ս.Խնկիկյանի կարծիքը
Օ.Ս.Խնկիկյան (201.77 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Փիլիպոսյանի կարծիքը
Ա.Ս.Փիլիպոսյան (530.93 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (548.44 KB)
Ընդդիմախոս Ե.Հ.Գրեկյանի կարծիքը
Ե.Հ.Գրեկյան (204.39 KB)