Աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրականացման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2021
Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Ա.Ստեփանյանի կարծիքը
Հ.Ա.Ստեփանյան (1.26 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Ա.Տխաբիսիմովայի կարծիքը
Լ.Ա.Տխաբիսիմովա (1.46 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (932.84 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ի.Իսկանդարյան (476.55 KB)