Ջրային միջավայրի բույսերի հավաքման թրթռակտրող ապարատի մշակում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Շահումյանի "Ագրոսպասարկում" ԲԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Հ.Մկրտչյանի կարծիքը
Հ.Մկրտչյան (425.11 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Տոնապետյանի կարծիքը
Պ.Տոնապետյան (607.31 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Շահումյանի "Ագրոսպասարկում" ԲԲԸ (1.84 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Եղիազարյան (1.32 MB)