α-ամինակարագաթթվի հետերոցիկլիկ ոչ սպիտակուցային նմանակների կենսամիմետիկ սինթեզը, հակաօքսիդանտային և թաղանթապաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դեղագիտություն
ԺԵ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ս.Դադայանի կարծիքը
Ս.Դադայան (238 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Միրզոյանի կարծիքը
Ն.Միրզոյան (245.47 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Սահակյան (1.02 MB)