Կենսաբարոյագիտությունը որպես միջգիտակարգային գիտելիքի և արժեբանության նոր ձև

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Է.Ռ.Գրիգորյանի կարծիքը
Է.Ռ.Գրիգորյան (419.07 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Գևորգյանի կարծիքը
Ա.Ա.Գևորգյան (184.78 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Դավթյան (356.75 KB)