Գրաֆների լոկալ-հավասարակշռված տրոհումների հետազոտում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.01.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ռ.Քամալյանի կարծիքը
Ռ.Քամալյան (188.07 KB)
Ընդդիմախոս Ի.Կարապետյանի կարծիքը
Ի.Կարապետյան (195.39 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (306.46 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ղարիբյան (205.61 KB)