Քաղաքացիական հասարակության հայեցակարգերի զարգացումը արևմտյան սոցիոլոգիայում XX դարի երկրորդ կեսին

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ
ԻԲ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն - Հայաստան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Թումանյան Գ. (615.59 KB)