Հայ Առաքելական եկեղեցու Իրանի թեմերը (պատմություն և արդիականություն)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Է․Մինասյանի կարծիքը
Է․Մինասյան (1.18 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Հարությունյանի կարծիքը
Ա․Հարությունյան.pdf (1.26 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ.pdf (1.94 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Անդրիկյան (1.03 MB)