Վերջին սառցապատման ժամանակ Փոքր Կովկասը որպես ռեֆուգիալ գոտի վարկածի մոլեկուլային հիմունքները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Մ.Առաքելյանի կարծիքը
Մ.Առաքելյան (269.17 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Գ.Հովհաննիսյան (254.14 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Անտանոսյան (600.48 KB)