Երիտասարդ էրուպտիվ աստղերի ուսումնասիրություն

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Շտեռնբերգի անվան աստղագիտական ինստիտուտ, Մոսկվայի պետական համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Անդրեասյան (585.24 KB)