Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Հ.Նիկողոսյանի կարծիքը
Ա.Հ.Նիկողոսյան (248.88 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Ս.Հակոբյանի կարծիքը
Վ.Ս.Հակոբյան (1.16 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.42 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Սայիյան (837.01 KB)