Գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Լ.Հ.Գրիգորյանի կարծիքը
Լ.Հ.Գրիգորյան (1.65 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ս.Դաղունցի կարծիքը
Ա.Ս.Դաղունց (1.81 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (733.51 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Մարտիրոսյան (684.36 KB)