Հողակոշտերի ռոտորային մանրիչով կարտոֆիլահանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Շահումյանի "Ագրոսպասարկում" ԲԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Շահումյանի "Ագրոսպասարկում" ԲԲԸ (293.33 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Մկրտչյանի կարծիքը
Հ.Մկրտչյան (231.59 KB)
Ընդդիմախոս Պ.Տոնապետյանի կարծիքը
Պ.Տոնապետյան (233.5 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Հայրապետյան (1.66 MB)