Հողի մեքենայական դեգրադացիայի կանխարգելման բանվորական օրգանի մշակում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
ՀՀ Շահումյանի "Ագրոսպասարկում" ԲԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Մելքոնյանի կարծիքը
Ա.Մելքոնյան (189.34 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Մարգարյանի կարծիքը
Ս.Մարգարյան (206.7 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Շահումյանի "Ագրոսպասարկում" ԲԲԸ (255.93 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Բեգլարյան (1.07 MB)