Օբյեկտների հայտնաբերման համակարգերի մշակումը և հետազոտումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ
Ե.12.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2021
Ընդդիմախոս Ա.Թանթուշյանի կարծիքը
Ա.Թանթուշյան (165.96 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ (226.22 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Ավետիսյանի կարծիքը
Վ.Ավետիսյան (194.38 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Կարապետյան (887.69 KB)