Հրամաններ

2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 29Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ի 27Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 4 գիտական աստիճան
2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ի 28Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 9 գիտական աստիճան
2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ի 26Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 8 գիտական աստիճան
2021 թվականի նոյենբերի 19-ի 24Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան
2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի 25Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 4 գիտական աստիճան