Հրամաններ

2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի 18Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի 17Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 4 գիտական աստիճան
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 16Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ի 15Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 9 գիտական աստիճան
2020 թվականի սեպտեմբերի 23-ի 14Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2020 թվականի օգոստոսի 24-ի 13Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 19 գիտական աստիճան
2020 թվականի օգոստոսի 6-ի 12Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 12 գիտական աստիճան