Հրամաններ

2021 թվականի օգոստոսի 27-ի 18Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2021 թվականի օգոստոսի 27-ի 19Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2021 թվականի օգոստոսի 23-ի 17Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2021 թվականի օգոստոսի 4-ի 16Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2021 թվականի հուլիսի 26-ի 15Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 4 գիտական աստիճան
2021 թվականի հուլիսի 12-ի 14Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան