Հետազոտողներ

Այվազյան Մարիամ Գևորգի

Երևանի պետական համալսարան Իրավագիտության ֆակուլտետ
Հրապարակումներ առկա չեն

Դիլբանդյան Սամվել Աղվանի, Գիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Իրավագիտության ֆակուլտետ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Կարապետյան Էդգար Սուրենի

Երևանի պետական համալսարան Իրավագիտության ֆակուլտետ Քրեական իրավունքի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Վարդանյան Առնոլդ Սամվելի, Գիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Իրավագիտության ֆակուլտետ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն