Հետազոտողներ

Գևորգյան Ռուզաննա Էդվարդի, Գիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն