Հետազոտողներ

Աբրահամյան Հասմիկ Աբելի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Սուրեն Սերգեյի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Արտակ Լևիկի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Էդուարդ Բաբկենի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Մարիաննա Մուրադի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Ալբերտ Վարդանի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Նազարեթ Աբրահամի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Մարտին Գրիգորի

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Արամ Սուրենի, Գիտությունների դոկտոր

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Կարեն Սամվելի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն