Новости

22 Oct 2020Հոկտեմբերի 30-ին ժամը 14:00 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդում տեղի կունենա Մերուժան Կարապետի Մարտիրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը։
15 Oct 202019 октября 2020г. в 13:30 и в 15:00 состоится заседание диссертационного совета 015 по специальности «Экономика» на базе Ереванского государственного университета по защите диссертаций Гора Араиковича Хачатряна и Ашота Вачагановича Аветисяна на соискание ученой степени кандидата наук.
09 Oct 202015 октября 2020г. в 14:30 состоится заседание диссертационного совета 065 по специальности «Педагогика» на базе государственного института физической культуры и спорта Армении по защите диссертации Аси Артуровны Симонян на соискание ученой степени кандидата наук.
08 Oct 20208 октября 2020г. в 16:30 состоится заседание диссертационного совета 063 по специальности «Правоведение» на базе Российско-Армянскoго университета по защите диссертации  Эмилии Ашотовны Абраамян на соискание ученой степени кандидата наук.
01 Oct 20209 октября 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 042 по специальности «Биохимия» на базе института молекулярной биологии по защите диссертации Вардуи Арутюновны Кнарян на соискание ученой степени кандидата наук.
01 Oct 20206 октября 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 008 по специальности «Экономика» на базе Российско-Армянского университета по защите диссертации Ани Гамлетовны Галстян на соискание ученой степени кандидата наук.
24 Sep 202025 сентября 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 046 по специальности «Радиотехника и электроника» на базе Национального политехнического университета Армении по защите диссертации Камо Олеговича Петросяна на соискание ученой степени кандидата наук.
22 Sep 202024 сентября 2020г. в 14:00 состоится заседание диссертационного совета 020 по специальности «Педагогика» на базе Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна по защите диссертации Марианны Гиголевны Амирагян на соискание ученой степени кандидата наук.
22 Sep 202024 сентября 2020г. в 12:00 состоится заседание диссертационного совета 020 по специальности «Педагогика» на базе Армянского государственного педагогического университета имени Х. Абовяна по защите диссертации Саргиса Ваняевича Пахлеваняна на соискание ученой степени кандидата наук.
22 Sep 202024 сентября 2020г. в 14:00 и в 15:30 состоится заседание диссертационного совета 026 по специальности «Теоретическая медицина» на базе Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци по защите диссертаций Лилит Фердинандовны Казарян и Мкртыча Карапетовича Шакаряна на…
Image Description
174

Информация о научных журналах и содержание их выпусков.

Image Description
59

Защита кандидатских и докторских диссертаций проводится специализированными советами ВАК.

Image Description
11779

Людей, связанных с присуждением научных степеней в Армении.