Некоторые особенности дифрагированных рентгеновских пучков при присутствии внешних воздействий.

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Физика конденсированного состояния
Ա.04.07
Совет
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (425.99 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Նորեյանի կարծիքը
Ս.Նորեյան (173.14 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (177.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մուրադյան (1.34 MB)