Էլեկտրաքիմիական արտադրություններ, նյութերի քիմիական դիմադրություն և պաշտպանություն

Թվանիշ
Ե.17.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Քիմիական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր