Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր

Թվանիշ
Ե.23.06
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Աշխարհագրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել