Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն

Թվանիշ
Ը.00.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտության
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Դիտել