Մարդու անատոմիա, հյուսվածքաբանություն, բջջաբանություն և սաղմնաբանություն

Թվանիշ
ԺԴ.00.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական, Բժշկական
Քննական ծրագիր