Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն

Թվանիշ
ԺԷ.00.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Արվեստագիտություն
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ (թատերական) Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ (կինոարվեստ) Դիտել