Կենսաքիմիա

Թվանիշ
Գ.00.04
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական, Քիմիական, Բժշկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Դիտել