Գենետիկա

Թվանիշ
Գ.00.15
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Գյուղատնտեսական, Կենսաբանական, Բժշկական
Քննական ծրագիր