Տեխնիկական գեղագիտություն և դիզայն

Թվանիշ
ԺԷ.00.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Արվեստագիտության