Ազգային անվտանգության ապահովման համակարգեր և գործընթացներ

Թվանիշ
ԻԳ.00.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Իրավաբանական, Ռազմական, Քաղաքական, Հոգեբանական