Բարձրամոլեկուլային միացություններ

Թվանիշ
Բ.00.06
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Քիմիական, Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Դիտել