Կենսօրգանական քիմիա

Թվանիշ
Բ.00.10
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Քիմիական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Դիտել