Մոտակա պաշտպանություններ

Հոկ. 21 2021
Անցումային մետաղների (Mo, W, Mn, Re) կարբիդների, բորիդների եվ բորի կարբիդի միկրոալիքային ճառագայթմամբ սինթեզը, դրանց ֆիզիկամեխանիկական և կատալիտիկ հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04
Հոկ. 21 2021
Ֆինանսական վիճակի վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները /ՀՀ խմիչքների արտադրության նյութերով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հոկ. 22 2021
Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները Արցախի պետական համալսարան
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Հոկ. 28 2021
Կալցիում կարգավորիչ հորմոնալ համակարգի դերը սրտի գործունեության մեխանիզմներում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա
ԺԴ.00.10
Հոկ. 28 2021
Գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հոկ. 28 2021
Բնական հիմքով սորբենտներ և դրանց օգտագործումը ծանր մետաղները ջրից հեռացնելու համար ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Անօրգանական քիմիա
Բ.00.01
Հոկ. 29 2021
Օբյեկտների հայտնաբերման համակարգերի մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ
Ե.12.01
Նոյ. 04 2021
Հողի մեքենայական դեգրադացիայի կանխարգելման բանվորական օրգանի մշակում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Նոյ. 05 2021
GERANIACEAE JUSS. ընտանիքը Հայաստանում Երևանի պետական համալսարան
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
,
Նոյ. 05 2021
Հողակոշտերի ռոտորային մանրիչով կարտոֆիլահանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Նոյ. 11 2021
Նոր բողոքականության տարածումը Հայաստանի եզդիների շրջանում և ինքնության տրանսֆորմացիաները ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Նոյ. 11 2021
Կրթության կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Նոյ. 13 2021
Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆոտովոլտայիկ գերում Բեսելյան փնջի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Նոյ. 23 2021
Միավոր շրջանում և կիսահարթությունում հոլոմորֆ, հարմոնիկ և ողորկ ֆունկցիաների որոշ կշռային դասերի կշռային ինտեգրալ ներկայացումներ և հատկություններ ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Նոյ. 23 2021
Տնտեսական ընկերությունների լուծարման իրավական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03