Մոտակա պաշտպանություններ

Հնվ. 19 2022
Որոշ դասերի փաթեթային տիպի ոչ կոմպակտ օպերատորներով ծնվող ինտեգրալ հավասարումների լուծելիության հարցեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Հնվ. 20 2022
Ոչ դասական տրամաբանության ֆորմալ համակարգեր և թեորեմների մեքենայական արտածելիություն մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառությամբ Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.01.09
Հնվ. 20 2022
Գրաֆների միջակայքային ներկումներ նախապես տրված սահմանափակումներով Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.01.09
Հնվ. 22 2022
Կոնական քվանտային կետերի էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Հնվ. 25 2022
J/Ψ - ֆոտոծնման ուսումնասիրումը CLAS12 սարքավորման վրա Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ա.04.16
Հնվ. 27 2022
Մարդկայյին ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Փետ. 12 2022
Կենսաազդանշանների հետազոտումը բարձր կարգի սպեկտրալ վերլուծության միջոցով Երևանի պետական համալսարան
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Փետ. 16 2022
Անգլերեն տեքստային որմնագրությունը որպես զանգվածային հաղորդակցության մոդել Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Գրականության ինքնառեֆլեքսիան գերմանական ռոմանտիզմի դարաշրջանից մինչ արդի գրականություն /Թոմաս Մանի և Գյունթեր Գրասի ստեղծագործությունների հիման վրա/ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07