Մոտակա պաշտպանություններ

Դեկ. 17 2021
Կանոնավոր արտահայտություններ՝ բազմաժապավեն վերջավոր ավտոմատների լեզուների համար Երևանի պետական համալսարան
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Դեկ. 17 2021
Երիկամի փոխպատվաստման վիրաբուժական առանձնահատկությունները և հիվանդների կյանքի որակը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
ՈՒրոլոգիա
ԺԴ.00.21
Դեկ. 17 2021
V-VIII դարերի հայ սրբախոսական գրականության պատմագիտական արժեքը ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
Դեկ. 17 2021
Արմեն Մարտիրոսյանի բանաստեղծական աշխարհը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Դեկ. 17 2021
Չար ոգիները հայ ժողովրդական զրույցներում. տեսակների դասակարգումն ըստ գործառույթների ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Բանահյուսություն
Ժ.01.05
Դեկ. 21 2021
Հարավային Անդրկովկասի ֆլորայի SALSOLOIDEAE ULBR. ենթաընտանիքի (ընտ. CHENOPODIACEAE VENT.) պալինոկարգաբանությունը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Դեկ. 22 2021
Կայուն ճարտարապետության խնդիրները ՀՀ ժամանակակից հասարակական շենքերի ճարտարապետության մեջ Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Դեկ. 24 2021
Արցախը XIX դարի հայ գրականության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Դեկ. 24 2021
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվը՝ որպես գործարարական հարաբերությունների սուբյեկտ Երևանի պետական համալսարան
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Դեկ. 24 2021
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների անձնական ոչ գույքային և գույքային իրավունքների իրականացումը ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Դեկ. 24 2021
Հետվիրահատական կարդիոռեսպիրատոր բարդությունների կանխարգելումը պնեվմոնէկտոմիայից հետո Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Վիրաբուժություն
ԺԴ.00.15
Դեկ. 27 2021
Լարվածադեֆորմացիոն վիճակի հետազոտումը շերտաձև մեքենամասերի պլաստիկ առմամբ պատրաստման դեպքում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Դեկ. 28 2021
Սոցիալ-իրավական պետության սահմանադրական մոդելի կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Դեկ. 28 2021
Մրցակցային միջավայրը և դրա կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Դեկ. 28 2021
Նորածինների մեռուկային էնտեռոկոլիտի հիվանդացության, վիրաբուժական բարդությունների և մահացության նվազմանը բերող բազմամոդալ էնտերալ դեղորայքային սխեմայի կիրառման արդյունավետությունը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06