Ղազարյան Վիգեն Հովհաննեսի, Արվեստագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը