Բեջանյան Քրիստինե Հենրիկի, Գիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-